Termeni si conditii

Acceptarea Termenilor și Condițiilor

Acesti Termeni şi condiţii (“Termeni şi Condiţii”) constituie condițiile contractuale ale relației dintre tine şi AZSTUDIO ARHITECTURA SI DESIGN SRL (denumită în cele ce urmează ”Furnizor”). Te rugăm să citești acesti Termeni şi Condiţii pentru utilizarea în orice mod a platformei accesibile la adresa URL: www.azstudio.ro (“Website”).

Accesarea şi vizitarea Website-ului şi / sau folosirea serviciilor oferite pe Website înseamnă acceptarea în totalitate şi necondiţionată a acestor Termeni şi Condiţii.

Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții ești de acord că:

 • în cazul în care ești o persoană fizică, acționezi în nume propriu și că nu reprezinți nicio altă persoană, iar dacă ești reprezentantul unei persoane juridice, acționezi în limitele împuternicirii ce ți-a fost dată;
 • vei furniza informații corecte pentru Furnizor;
 • nu vei utiliza Website-ul pentru a reproduce, duplica, copia, vinde, revinde, distribui, publica sau exploata, în niciun scop comercial, software-ul, conținutul, ofertele sau serviciile furnizate de către Furnizor, sau obținute prin intermediul Website-ului fără să obții consimțământul expres, prealabil și scris al Furnizorului, această restricție include orice încercare de a încorpora orice informație de pe Website în orice alt catalog, produs sau serviciu;
 • nu veți utiliza Website-ul în niciun mod care ar putea să afecteze în mod negativ disponibilitatea resurselor sale sau utilizarea sa de către alți Utilizatori sau în orice mod care ar putea defecta, dezactiva, supraîncărca sau deteriora serverele sau rețelele Furnizorului;
 • nu vei utiliza Website-ul în orice scop care este ilegal sau interzis prin aceste Termeni și Condiții.

Responsabilitate

Ești în întregime responsabil pentru menținerea securității și confidențialității Contului și parolei tale și ești responsabil pentru toate activitățile și conduita ta sau a oricărei alte persoane care acționează prin intermediul contului tău. Ești de acord să notifici Furnizorul imediat cu privire la orice suspiciune de utilizare neautorizată a contului tău sau cu privire la orice suspiciune cu privire la o posibilă breșă de securitate. Furnizorul sau reprezentanții săi nu vor fi responsabili pentru nicio pierdere sau prejudiciu, de orice fel, care ar putea surveni ca urmare a utilizării, de către o altă persoană, a contului sau parolei tale, cu sau fără permisiunea ta; ești răspunzător pentru orice pierderi cauzate Furnizorului sau altei părți ca urmare a utilizării contului sau parolei tale de către o terță parte.

Prin înregistrarea unei Comenzi pe Website, Utilizatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonică, e-mail sau alta) prin care Furnizorul agreează cu Utilizatorii condițiile furnizării serviciilor.

Aceste Termeni și Condiții reprezintă înscrisul constatator al raportului juridic încheiat între tine și Furnizor.

Definiții

Termenii folosiți în continuare vor avea următorul înțeles:

Utilizator – orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, și orice reprezentant al unei persoane juridice înmatriculate și funcționând în conformitate cu legile din România, acționând în numele și pe seama persoanei juridice, care accesează Website-ul fiind interesată de datele, informațiile, ofertele și/sau serviciile Furnizorului, precum și orice persoană fizică (inclusiv persoană fizică autorizată) și/sau persoană juridică care achiziționează serviciile furnizate prin intermediul Website-ului.

Furnizor – societatea AZSTUDIO ARHITECTURA SI DESIGN SRL, cu sediul în Str. Calea lui Traian, nr. 169, bl. 5, sc. B, ap. 10, Ramnicu Valcea, judet Valcea,, telefon: +40 745062652, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J38/645/2019, Cod Unic de Înregistrare 41075957, e-mail: contact@azstudio.ro

Comandă – cerere plasată de către un Utilizator cu scopul de a primi, din partea Furnizorului, unul sau mai multe pachete de servicii sau produse prezentate pe Website.

Pachete de servicii – acele servicii de proiectare ce fac obiectul unei Comenzi, ce pot fi prestate de către Furnizor la un anumit moment, așa cum acestea sunt prezentate la adresa www.azstudio.ro. Pachetele de servicii au preț fix in functie de fiecare proiect de casa prezentat pe website, iar descrierea lor se regăsește pe Website și cuprinde: descrierea, livrabilele incluse / conținutul din fiecare pachet de servicii, preţul şi termenul de livrare.

Conceptul de design – planșa (moodboard-ul) sau randarea 3D cu obiectele selectate de către designerul de interior pentru a fi incluse în amenajare

#clickcasa – pachetele de proiecte gata realizate, care vor fi comercializate ca atare fara modificari de: suprafata, planuri de arhitectura, detalii fundatii, scheme generale instalatii,  dar care se vor proiecta pe planul terenului

#flexicasa –  pachetele de proiectare gata realizate, la care se pot aduce modificari de: suprafata, planuri de arhitectura, detalii fundatii, scheme generale instalatii

#unicasa – pachetele de proiectare unice, care se vor realiza in baza cerintelor si specificatiilor clientului

Proiect Arhitectura – proiect de ARHITECTURA detaliat pentru faza de obtinere autorizatie constructie, semnat si stampilat de catre arhitect

Proiect D.T.A.C. Autorizatie – proiecte de ARHITECTURA, INSTALATII si REZISTENTA, in faza DTAC, necesare obtinerii autorizatiei de constructie,  semnate si stampilate de catre proiectantii de specialitate

Proiect P.T. Executie – proiecte de ARHITECTURA, INSTALATII si REZISTENTA fazele DTAC+PT, pentru obtinerea autorizatiei de constructie si pentru executia constructiei, semnate si stampilate de catre proiectantii de specialitate

DTAC – documentatie tehnica autorizatie construire

PT – proiect tehnic

Website-ul – site-ul https://www.azstudio.ro, inclusiv orice secțiune sau subpagină a acestuia. Site-urile și/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparțin unor terți și care sunt accesate de către Utilizatori ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul https://www.azstudio.ro nu fac obiectul și nici nu intră în sfera acestei definiții.

Preț – prețul total al serviciilor prestate de către Furnizor în scopul efectuării pachetelor de servicii ce fac obiectul Comenzii și care este fix pentru Serviciile prezentate pe site.

Prin exprimarea acordului tău referitor la aceste Termeni și Condiții, declari și garantezi că ai 18 ani și capacitate deplină de exercițiu sau, în cazul reprezentantului unei persoane juridice, că societatea este înmatriculată și funcționează în conformitate cu legile din România, iar tu, ca reprezentant, ai dreptul să accesezi, vizitezi sau utilizezi în orice alt mod Website-ul și Aplicația și să contractați cu Furnizorul, în numele societății, un contract de prestări servicii, în vederea realizării Serviciilor și a cumpărării produselor.

Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza oricând, în mod unilateral aceste Termeni și Condiții. Te rugăm să recitiți aceste Termeni și Condiții la fiecare accesare a Website-ului și a Aplicației.

Dacă nu ștergi contul înregistrat pe Website sau în Aplicație, sau dacă continui utilizarea Website-ului înseamnă ca ți-ai exprimat acordul cu privire la noua formă a Termenilor și Condițiilor aplicabilă la fiecare moment al accesării Website-ului sau al Aplicației. Dacă nu ești de acord cu modificările propuse, te rugăm să ștergi contul înregistrat pe Website sau în Aplicație sau poți să nu mai accesezi, vizitezi sau utilizezi, în orice mod, Website-ul sau Aplicația.

Scopul urmărit

Scopul Termenilor și Condițiilor este (i) de a defini și reglementa condițiile de utilizare a Website-ului și (ii) de a defini condițiile contractuale ce guvernează relația dintre Utilizator și Furnizor, pentru soluționarea unei Comenzi.

 

Drepturi de proprietate intelectuală

Conținutul Website-ului și al Aplicației este protejat de legile privind drepturile de proprietate intelectuală aplicabile, inclusiv dar fără a se limita la Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Toate textele, formatările (inclusiv, fără a se limita la selectarea, coordonarea și aranjarea materialelor pe Website-ul startcasa.ro) și imaginile, graficele, animațiile, instrumentele, aplicațiile, muzică, sunetele, articolele, copiile, materialele, fotografiile, mărcile, denumirile comerciale și logo-urile, precum și alte materiale și informații de pe acest Website sau din Aplicație sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală ale Furnizorului, subsidiarilor și afiliaților, și ale licențiatorilor acestora (denumite în mod colectiv ”Conținutul”). Aceste materiale nu pot fi copiate, supuse unor operațiuni de inginerie inversă, decompilate, dezasamblate, modificate, repostate pe alte website-uri, încadrate, schimbate sau distribuite, redistribuite, licențiate, sublicențiate sau transferate în orice formă de către tine. Niciunul dintre elementele de pe Website-ul startcasa.ro sau din Aplicație nu va fi considerat a acorda direct, implicit, sau în orice alt mod, orice licență sau drept de a utiliza, în orice scop, orice marcă, drept de proprietate intelectuală sau material protejat prin drepturi de autor aparținând Furnizorului. Mărcile, logourile, numele comerciale și mărcile, atât înregistrate cât și neînregistrate (denumite, în mod colectiv, ”Mărcile”) afișate pe Website-ul startcasa.ro sau în Aplicație sunt Mărci aparținând Furnizorului, terților parteneri afiliați ai acestuia și ai designerilor de interior. Nimic de pe Website-ul startcasa.ro nu trebuie interpretat ca acordând, în mod direct, implicit, sau în alt mod, orice licență sau drept de utilizare a oricărei Mărci afișate pe Website-ul startcasa.ro

Utilizatorul declară și înțelege că orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale Furnizorului, ale partenerilor afiliați sau ale Designerilor de interior și va atrage exercitarea, de către Furnizor, partenerii săi afiliați sau Designeri de interior a tuturor remediilor legale.

Dreptul de a utiliza conținutul Website-ului

Furnizorul oferă Utilizatorului o licență limitată, neexclusivă, revocabilă pentru a vedea, distribui, printa sau descărca orice Conținut, așa cum acesta este definit mai sus, de pe Website-ul azstudio.ro, pentru uzul său personal. Utilizatorului nu îi este acordat dreptul să licențieze, republice, distribuie, copieze, cesioneze, sublicențieze, transfere, vândă, creeze opere derivate sau orice altă utilizare non-personală a oricărui Conținut al Website-ului. Nicio parte a Conținutului nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în orice sistem electronic sau mecanic de găsire a informațiilor, altfel decât în scopul folosirii personale. Utilizatorul nu poate accesa sau utiliza Website-ul în niciun fel care ar putea sau care are scopul de a dăuna sau afecta Website-ul sau orice server sau rețea care stă la baza Website-ului, sau de a interfera cu utilizarea și dreptul unei alte persoane de a se bucura de Website.

Furnizorul acordă Utilizatorilor un drept limitat, revocabil și neexclusiv de a crea un hyperlink către Website sau către Aplicație sau către orice Conținut din acestea atât timp cât linkul nu înfățișează Furnizorul, produsele sale sau serviciile sale într-un mod fals, înșelător, dăunător sau, în orice alt mod, ofensator sau care implică o sponsorizare sau recomandare a website-ului sau a Aplicației, paginii sau conținutului  tău de către Furnizor.

Utilizarea Website-ului

În vederea plasării unei Comenzi, Utilizatorul va furniza datele solicitate. Datele vor fi procesate conform Politicii privind protecţia datelor, care poate fi vizualizată aici.

Pentru  plasarea unei Comenzi, vom avea nevoie şi de următoarele informații:

 • Nume si prenume (pentru persoane fizice) / denumire societate (pentru persoane juridice)
 • CNP (pentru persoane fizice)/CUI (pentru persoane juridice)
 • Adresa de e-mail
 • Telefonul
 • Planul de amplasament al terenului pe care vei construi casa
 • Retele de utilitati existente (electricitate, apa, canalizare, gaz) pe terenul pe care vei construi casa
 • Localitatea şi adresa de facturare

Utilizatorul completează formularul de comandă pus la dispoziție de către Furnizor pe Website după crearea contului sau în același timp cu plasarea comenzii.

Utilizatorul își asumă întreaga răspundere pentru conținutul Comenzii, pentru veridicitatea și pentru caracterul complet al informațiilor publicate/transmise în Comandă.

Un reprezentant al Furnizorului poate contacta Utilizatorul pentru a obține informații suplimentare despre Comandă, pentru a completa eventualele informații lipsă și pentru a confirma sau respinge Comanda.

În cazul Comenzilor complexe și care implică o analiză la faţa locului, un reprezentant al Furnizorului va efectua o vizită de constatare/evaluare la adresa solicitată de Client, iar în baza constatării va fi formulată o ofertă.

Ulterior completării formularului de comandă, Utilizatorul primește automat un e-mail care îl informează că Comanda a fost înregistrată cu succes și că îl vom contacta în cel mai scurt timp pentru a îi comunica modalitatea de plată a avansului și modul de lucru cu designerul, împreună cu sumarul și detaliile comenzii (tipul de camere, tipul de pachet ales, cantitatea din fiecare cameră și prețul).

Furnizorul contactează telefonic Utilizatorul și dacă acesta confirmă comanda plasată, solicită acestuia datele de facturare și data la care dorește să fie contactat de către Furnizor. Furnizorul emite o factură proformă pe toată valoarea Comenzii plasate de către utilizator cu mențiunea scrisă că se achita in termen de 3 zile lucratoare de la data emiterii si ca termenul de livrare a proiectului se calculeaza de la data la care suma reprezentand contravaloarea facturii va fi creditata pe contul furnizorului. Furnizorul transmite un email către Utilizator în care mai confirmă o dată comanda și atașează factura proformă și link-uri. Plata avansului se efectuează prin transfer bancar online în contul  Furnizorului nr. RO84RNCB0263163744650001, deschis la BCR Valcea.

Furnizorul solicita Utilizatorului informatiile necesare demararii redactarii proiectului telefonic sau prin email.

Pentru pachetele de servicii #Flexicasa sau #Unicasa, Utilizatorul va solicita o oferta personalizata prin intermediul formularului disponibil pe website-ul www.azstudio.ro. In urma stabilirii detaliilor de proiectare cu Utilizatorul, Furnizorul ii va comunica oferta Utilizatorului prin email.  Daca Utilizatorul este de acord cu oferta propusa, ii va comunica acest lucru Furnizorului. Acesta va solicita Utilizatorului informatiile necesare redactarii contractului si proiectului. Ulterior va transmite contractul de proiectare prin email  catre Utilizator. Utilizatorul va semna contractul si il va transmite scanat catre contact@azstudio.ro. Furnizorul va emite factura si o va transmite pe email utilizatorului. Termenul de plata este de 3 zile lucratoare. Dupa efectuarea platii Furnizorul va demara proiectul si il va livra in termenele stabilite in contract.

Cupoane Promoţionale

Utilizatorul are posibilitatea de a folosi, pentru plata Prețului, cupoane promoționale oferite de către Furnizor. Condițiile de utilizare și valabilitatea cupoanelor diferă de la caz la caz, acestea fiind specificate pe materialul suport al cuponului (ex: hârtie, e-mail). Prin folosirea unui cupon, Utilizatorii declară și recunosc că au luat la cunoștință de condițiile de utilizare a cuponului, așa cum acestea sunt inscripționate pe materialul suport sau în cuprinsul unor alte documente la care se face trimitere în cuprinsul materialului suport și că sunt de acord cu acestea.

Este posibil ca reprezentanții Furnizorului să procedeze la efectuarea unor verificări ulterior finalizării Pachetelor de servicii, prin contactarea telefonică a Utilizatorului.

Campanii şi promoţii

Regulamentul şi condiţiile promoţiilor şi a campaniilor cu aplicabilitate temporară vor fi disponibile în secţiunea dedicată la capitolul Regulament.

Anularea comenzii

În cazul în care Utilizatorul a achitat integral plata serviciilor, sau în cazul în care avansul de Preț depășește valoarea procentului de servicii deja prestate prin raportare la întregul Pachet de servicii, așa cum acestea au fost stabilite, Furnizorul va restitui Utilizatorului diferența, prin virarea sumelor de bani în contul din care s-a făcut debitarea.

În cazul în care Utilizatorul a plătit un avans din Preț, Utilizatorul va plăti diferența dintre costul procentului de servicii prestate, prin raportare la nivelul întregului Pachet de servicii, indicate în discuțiile purtate, și avansul plătit.

Utilizatorul se obligă să plătească valoarea procentului de servicii deja prestate, prin raportare la întregul Pachet de servicii, așa cum acestea au fost stabilitel.

Utilizatorul nu poate pretinde anularea Comenzii după prestarea, în totalitate, a serviciilor de către Designerul de interior. Utilizatorul are obligaţia de a efectua plata serviciilor prestate.

În cazul în care Utilizatorul descoperă neconformități ale serviciilor prestate, devin incidente prevederile Secțiunii 14 ”Garanții”.

În cazurile de mai sus, restituirea de către Furnizor se va face în termen de 15 zile calendaristice.

Vânzarea online a serviciilor Furnizorului

Furnizorul poate publica pe Website informații despre serviciile și/sau promoțiile practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Furnizorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

Toate tarifele aferente serviciilor prezentate Utilizatorilor pe Website sunt exprimate în euro (EUR) și nu includ T.V.A., intrucat Furnizorul nu este platitor de TVA. Plata se va realiza in RON la cursul BNR din ziua efectuarii platii.

Furnizorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun cost suplimentar aferent plății efectuate online sau prin transfer bancar, suportat de către Utilizator, incluzând, dar nelimitându-se la comisioane bancare.

 

Subcontractarea

Utilizatorul înțelege și recunoaște că Furnizorul  va presta cu personalul propriu serviciile ce fac obiectul Comenzii si/sau va subcontracta proiectanti de specialitate, în vederea executării Pachetului de servicii. Utilizatorul înțelege și recunoaște că va fi întotdeauna responsabil față de Furnizor pentru toate obligațiile ce îi incumbă potrivit acestor Termeni și Condiții.

Furnizorul declară și recunoaște că va fi întotdeauna responsabil față de Utilizator pentru toate obligațiile ce îi incumbă potrivit acestor Termeni și Condiții.

Declarații și garanții ale Furnizorului

Furnizorul se obligă să proceseze toate Comenzile transmise de către Utilizatori prin intermediul Website-ului, care sunt conforme cu prevederile/condițiile acestor Termeni și Condiții.

Furnizorul nu garantează Utilizatorilor că Website-ul va fi disponibil neîntrerupt, sigur sau fără erori.

Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activitățile Utilizatorilor, în special pentru furnizarea de conținut eronat cu privire la datele Pachetului de servicii ce face obiectul Comenzii.

Furnizorul oferă Utilizatorilor o garanție comercială pentru serviciile prestate de către Designerii de interior în condițiile prezentate în secțiunea 15 din acește Termeni și Condiții.

 

 

Drepturile și Obligațiile Utilizatorului

Utilizatorul are dreptul de a beneficia în întregime de serviciile oferite de Website, atât timp cât nu se constată o încălcare a prevederilor Termenilor și Condițiilor.

Utilizatorul își asumă răspunderea pentru conținutul Comenzilor plasate și declară că acestea corespund cu Pachetul de servicii.

Facturarea și plata serviciilor

Prețurile sunt specificate pentru fiecare caz în parte, în descrierea Pachetelor de servicii de pe website. Furnizorul va emite Utilizatorului o factură fiscală pentru serviciile prestate, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data transmiterii comenzii, Utilizatorul având obligația de a comunica Furnizorului toate informațiile necesare emiterii facturii conform prevederilor legale în vigoare. Furnizorul va transmite Utilizatorului factura fiscală aferentă Comenzii acestuia, ce va include serviciile prestate, exclusiv în format electronic, prin transmiterea facturii prin e-mailul folosit la crearea Contului de utilizator.

Prin trimiterea Comenzii, Utilizatorul declară că este de acord cu primirea facturii fiscale în format electronic, prin e-mailul indicat in formularul de comanda.

Garanții

Furnizorul oferă Utilizatorilor o garanție comercială pentru eventualele neconformități ale serviciilor prestate în vederea remedierii serviciilor. Termenul de garanție al serviciilor va fi comunicat Utilizatorului astfel: pentru Pachetele de servicii, garanţia va fi precizată în descrierea serviciului, aşa cum acesta este afişat pe website, respectiv timpul de realizeaza al Pachetelor de servicii alese.

Procedura de depunere și soluționare a plângerilor și sesizărilor primite din partea Utilizatorilor

Orice Utilizator poate depune, pe Website-ul startcasa.ro, o plângere și / sau sesizare care privește sau are legătura cu serviciile oferite de către Furnizor sau Designerii de interior.

Plângerile și/sau sesizările vor putea fi depuse prin intermediul formularului de contact aflat pe Website sau prin apelarea numărului de Serviciu Clienți, indicat mai jos.

Plângerile și/sau sesizările transmise Furnizorului vor include datele de identificare ale Utilizatorului, numărul de identificare a Comenzii ce face obiectul plângerii (dacă reclamația sau sesizarea privește o Comandă), precum și orice alte date necesare Furnizor în vederea identificării evenimentului sesizat și/sau a Comenzii (după caz).

Plângerile și/sau sesizările vor fi analizate de către Reprezentanții Furnizorului și vor primi răspuns în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea acestora.

Serviciul clienți poate fi contactat:

 • prin e-mail: contact@azstudio.ro;
 • prin telefon: 0745062652
 • poștă:  Str. Carol I, nr. 22, ap. 7, Ramnicu Valcea, jud. Valcea

 

 

Confidențialitate

Informațiile furnizate de către Utilizator către Furnizor, sunt guvernate de către Politica de confidenţialitate disponibilă aici.

Limitarea răspunderii

Cazurile de limitare a răspunderii societăţii AZSTUDIO ARHITECTURA SI DESIGN S.R.L. sunt trecute în Notificarea cu privire la limitarea răspunderii, care este disponibilă aici.

Protecția datelor

Pentru prestarea serviciilor oferite prin intermediul Website-ului, Furnizorul procesează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor. Mai multe informații despre procesarea datelor cu caracter personal găsiți în Politica de Confidențialitate, care este disponibilă aici.

De asemenea, Furnizorul folosește pe acest Website cookies. Mai multe informații despre cookies găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor, care este disponibilă aici

Legea aplicabila. Litigii

Prezentele Termeni și Condiții vor fi interpretați și guvernați de prevederile legii române.

Orice litigiu având ca obiect o dispută rezultând din sau aflată în legătură cu aceste Termeni și Condiții sau cu utilizarea Website-ului urmează a fi soluționat de către instanțele competente din România.

PRIN UTILIZAREA WEBSITE-ULUI ȘI A APLICAȚIEI VĂ EXPRIMAȚI ÎN MOD EXPRES ACORDUL CU PRIVIRE LA URMĂTOARELE PREVEDERI ALE ACESTOR TERMENI DE UTILIZARE, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

 • ACCEPTAREA TERMENELOR ŞI CONDIŢIILOR
 • RESPONSABILITATEA
 • DEFINIŢII
 • SCOPUL URMĂRIT
 • DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
 • DREPTUL DE A UTILIZA CONŢINUTUL WEBSITE-ULUI
 • UTILIZAREA WEBSITE-ULUI
 • ANULAREA COMENZII
 • VÂNZAREA ONLINE A SERVICIILOR FURNIZORULUI
 • SUBCONTRACTAREA
 • DECLARAŢII ŞI GARANŢII ALE FURNIZORULUI
 • REPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI
 • FACTURAREA ŞI PLATA SERVICIILOR
 • GARANŢII
 • PROCEDURA DE DEPUNERE ŞI SOLUŢIONARE A PLÂNGERILOR ŞI SESIZĂRILOR PRIMITE DIN PARTEA UTILIZATORILOR
 • CONFIDENŢIALITATE
 • LIMITAREA RĂSPUNDERII
 • PROTECŢIA DATELOR
 •  ÎNCETAREA
 • LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

 

 

 

 

CLAUZE CONTRACTUALE SPECIFICE SERVICIILOR DE PROIECTARE PRESTATE 

OBIECTUL CONTRACTULUI                                                                       

Formeaza obiectul prezentului contract, serviciile de proiectare arhitectura, constand in elaborarea documentatiilor tehnice precizate pe website www.azstudio.ro in vederea executarii lucrarilor de constructii.

PRETUL SERVICIILOR CONTRACTATE                             

Pretul lucrarilor de proiectare este prezentat pe website www.azstudio.ro si include pregatirea documentatiilor necesare avizarii proiectului. Obtinerea  documentelor de avizare se poate realiza la cererea UTILIZATORului si reprezinta un cost suplimentar.

Pretul nu include TVA, intrucat Furnizorul este societate neplatitoare de TVA.

Valoarea contractului reprezinta contraprestatia UTILIZATORULUI exclusiv pentru serviciile cuprinse in Anexa, orice servicii aditionale care nu sunt mentionate in Anexa facand obiectul unei noi intelegeri contractuale intre parti.

Pentru valorile stabilite in EURO, factura va fi emisa in RON la cursul BNR din ziua emiterii facturii, iar plata se va efectua in moneda nationala (RON).

 

RECEPTIA DOCUMENTATIILOR DE PROIECTARE CONTRACTATE      

FURNIZORUL va elabora documentatiile tehnice prevazute la Capitolul II si in Anexa de la prezentul contract in conformitate cu tema aprobata de catre UTILIZATOR, cu respectarea legislatiei in vigoare si a reglementarilor urbanistice aprobate pentru amplasamentul sus menţionat. Eventualele modificări legislative survenite după predarea documentației tehnice ce pot impune modificări, vor fi realizate pe costul UTILIZATORULUI.

Documentatiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor si a autorizatiei de construire (dupa caz si de desfiintare) se vor elabora in numarul de exemplare solicitate de catre autoritatile de avizare, receptia documentatiilor fiind constituita de emiterea acestora. FURNIZORUL are obligatia efectuarii eventualelor modificari si completari solicitate de catre autoritatile de avizare la documentatiile respective.

Proiectul (avand continutul precizat in capitolul „B” din Anexa la contract) se va transmite UTILIZATORULUI prin curier rapid  si/sau prin email, la termenul stabilit prin contract, in 2 exemplare. Copiile suplimentare se vor tarifa separat.

Daca este cazul, in termen de 10 zile lucratoare de la predarea proiectului tehnic, UTILIZATORUL va transmite in scris FURNIZORULUI observatiile si cererile de completare ale proiectului, in limitele temei de proiectare si ale prevederilor prezentului contract. Pentru evitarea oricarui dubiu, proiectul se considera acceptat si insusit de UTILIZATOR daca acesta nu transmite nicio observatie si/sau cerere de completare in termenul mai sus stipulat si se considerata o renuntare expresa din partea UTILIZATORULUI la vreo pretentie cu privire la continutul (inclusiv caracterul exact si complet) respectivelor materiale predate.

FURNIZORUL este obligat in termen de 20 zile lucratoare sa solutioneze in scris observatiile si cererile de completare ale proiectului, formu­late de catre UTILIZATOR.

CLAUZE CONTRACTUALE SI OBLIGATIILE PARTILOR  

In PRET nu sunt cuprinse:

 1.     studiu geotehnic;
 2.     ridicarea topografica a terenului;
 3.     intocmirea planurilor de urbanism (PUD sau PUZ);
 4.     demersurile pentru obtinerea avizelor/acordurilor, a autorizatiei de construire, dupa caz si de desfiintare si taxele aferente emiterii acestora;
 5.     proiectele pentru decoratiuni interioare;
 6.       asistenta tehnica pe durata executiei lucrarilor de construire – exceptand fazele determinante ale lucrarii;
 7.     proiectele pentru racordurile si bransamentele aferente utilitatilor (apa-canal, gaze, electrice, telefoane) sau eventualele proiecte de deviere a retelelor existente pe amplasament, care se intocmesc de proiectanti autorizati in domeniu;

Art.12. Executarea activitatilor suplimentare stipulate la art.10, pct. – „a, b, c, d, e, f, g,” fac obiectul unor contracte distincte cu elaboratorii lor.

Art.13 UTILIZATORUL se obliga sa achite contravaloarea lucrarilor de proiectare contractate la termenele prevazute la Capitolul IV – art.04 privind esalonarea platilor. În caz de întârziere la plată din partea UTILIZATORULUI, FURNIZORUL va putea percepe penalități de 0,5% pe zi de intarziere, de la data scadentei, putând de asemenea să notifice în scris UTILIZATORUL cu privire la rezilierea Contractului, în conformitate cu dispozițiile art. 1552 Cod Civil, prezenta clauza fiind un pact comisoriul de Gradul IV.

Art.14. FURNIZORUL se obliga sa respecte termenele de predare prevazute in prezentul contract. In caz contrar UTILIZATORul poate percepe penalitati de 0,5% pe zi din valoarea documentelor nelivrate la timp. PROIECTATUL nu va fi raspunzator daca predarea documentatiilor este blocata sau intarziata fara a fi in culpa (din cauza intarzierilor UTILIZATORULUI, neemiterea de catre autoritati a aprobarilor sau documentelor necesare in timp util, neprimirea informatiilor necesare din proiectele de rezistenta si instalatii aferente fazelor descrise in Anexa 1, etc).

Art.15. UTILIZATORUL va transmite FURNIZORULUI toate datele si informatiile ce tin de acesta si alte date ce sunt in sarcina sa le furnizeze, daca FURNIZORUL le cere cu buna credinta pentru a-i premite sa isi indeplineasca obligatiile prevazute in acest contract. In cazul in care orice solicitare sau cerere a FURNIZORULUI nu este solutionata de UTILIZATOR, FURNIZORUL, la alegerea sa, va informa imediat UTILIZATORUL in scris cu privire la implicaţiile derivate din necomunicarea raspunsului, documentelor si/sau deciziei sale, fiind inteles ca intarzierile datorate UTILIZATORULUI de a raspunde in termenul agreat vor conduce in mod corespunzator la amanarea termenelor FURNIZORULUI, prevazute in Contract.

 

DREPTUL DE AUTOR                                                                                  

Art.16. FURNIZORUL isi pastreaza drepturile de proiectare si alte drepturi de proprietate intelectuala si drepturile de autor asupra tuturor documentelor elaborate si executate de acesta. Astfel FURNIZORUL va putea utiliza documentatia elaborata si in alte scopuri decat obiectul prezentului contract. UTILIZATORUL va fi indreptatit sa foloseasca documentele realizate si predate in conformitate cu prevederile contractului si numai pentru proiectul avut in vedere, respectiv realizarea constructiilor situate pe amplasamentul mentionat la Capitolul II, ce fac obiectul acestui contract. Pentru orice alt scop sau orice alta utilizare a acestora va fi necesar acordul prealabil scris al FURNIZORULUI, inclusiv pentru preluare si continuarea proiectului de catre terte parti.

Art.17. Orice modificare sau abatere fata de proiectul predat, care s-a facut fara avizul scris al FURNIZORULUI, il scuteste pe acesta de orice raspundere in legatura cu acestea si de orice consecinta a lor.

 

CONFIDENTIALITATEA CONTRACTULUI                             

Art.18. O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parţi:

 1.     de a face cunoscut continutul contractului;
 2.     de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care au acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

Art.19. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea informatiilor referitoare la contract daca:

 1.     informaţia era cunoscuta inaintea incheierii contractului;
 2.     partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

 

SISTAREA SAU REZILIEREA CONTRACTULUI                   

Art.20. Sistarea din initiativa UTILIZATORULUI a elaborarii lucrarilor de proiectare contractate, il obliga pe acesta sa suporte toate cheltuielile efectuate de FURNIZOR pana la data anuntarii in scris a sistarii sau rezilierii contractului.

 

FORTA MAJORA                                                                                          

Art.21. Cazurile de forta majora sunt cele stabilite de legislatia in vigoare si trebuiesc constatate si declarate de o autoritate competenta. Cazul de forta majora va fi notificat in scris de partea contractanta care invoca aceasta situatie.

Art.22. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor contractuale asumate, pe toata perioada in care aceasta actioneaza, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la data declararii starii de forta majora.

 

 

SOLUTIONAREA LITIGIILOR                                                                       

Art.23. Partile contractante vor cauta solutionarea prin tratative directe a orice neintelegeri sau dispute aparute pe parcursul derularii contractului.

Art.24. Daca partile contractante nu reusesc rezolvarea pe cale amiabila a divergentelor referitoare la indeplinirea prevederilor prezentului contract, fiecare parte contractuala se poate adresa instantelor judecatoresti pentru rezolvarea litigiilor respective.

 

MENTIUNI SPECIALE                                                                                  

Partile contractante pot conveni de comun acord, pe durata indeplinirii contractului, la modificarea sau completarea clauzelor contractuale prin incheierea de acte aditionale.